Ungdomsarbetslösheten rekordlåg i Sverige

1:13 min

Ungdomsarbetslösheten i landet är nu den lägsta på tio år. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Samtidigt ökar klyftorna på arbetsmarknaden.

I november var 55 000 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa. Jämfört med för fem år sedan är det nästan en halvering.

Den så kallade 90-dagarsgarantin är nu uppnådd, det vill säga att Arbetsförmedlingen inom 90 dagar ska kunna ge ett erbjudande som leder till arbete eller till utbildning.

Samtidigt ökar klyftan på arbetsmarknaden mellan de som har och de som saknar en gymnasial utbildning.

– Man kan tala om en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Med en gymnasieutbildning har du mycket goda chanser att få ett jobb, men utan en har du betydande svårigheter att få fäste på arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Gymnasieutbildning är ändå en relativt låg utbildning?

– Ja, men ur ett arbetsmarknadsperspektiv är det en bra utbildning. Om man jämför arbetslösheten bland akademiker med de med enbart gymnasieutbildning, så är den ganska liten.

Förutom en stark arbetsmarknad har de krympande ungdomskullarna gynnat den utvecklingen. Men arbetsgivarna har också förändrats sitt sätt att rekrytera på, enligt Mikael Sjöberg.

– Man ställer faktiskt lägre krav i dag på arbetslivserfarenhet och man är beredd att justera utbildningskraven.

Finns det nya sätt att förmå företagen att ge ungdomar praktikplats?

– Oftast är det väldigt lätt för oss att matcha en ungdom med en praktikplats. Snarare är vår utmaning en dialog om en ungdom ska utbilda sig eller in på arbetsmarknaden. Därför att nästan alla som idag är inskrivna hos oss har bristande utbildningsbakgrund, så vi talar mycket om matchning till jobb via utbildning.