Jokkmokks kommunalråd chockad: Vill ha ett krismöte

2:09 min

Länsstyrelsen sa i går nej till en gruva i Kallak. Men Robert Bernhardsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Jokkmokk, är kritisk till remissvaret.

Frågan om gruvan ligger för avgörande på regeringens bord men enligt länsstyrelsen, som är en tung remissinstans, är en gruvetablering med kort livslängd varken samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbar – och länsstyrelsen menar att rennäringen i området bör ha företräde.