Läkare dömer ut metod för åldersbedömning

1:41 min

Den metod som Rättsmedicinalverket använder för åldersbedömning av nyanlända gör att flera specialister i rättsmedicin nu säger upp sig.

Eftersom landets rättsmedicinare redan är få, gör det bemanningssituationen ohållbar, hävdar tre professorer i rättsmedicin från Stockholm, Uppsala och Umeå i en debattartikel.

En av dem är Henrik Druid vid Karolinska Institutet:

– På papperet är vi ett 50-tal rättsläkare i landet, men vi är inte helt utbytbara. Somliga kollegor har lång erfarenhet eller har en forskningsaktivitet som är väldigt viktig för att verksamheten ska upprätthållas eller gradvids förbättras. När sådana personer försvinner kan det få ganska stora konskekvenser för rutinverksamheten.

Grunden för missnöjet från rättsläkarna är den modell som Rättsmedicinalverket använder sedan i maj i år när det gäller åldersbestämningar av nyanlända.

Den bygger på resultat av en tandröntgen och en magnetkameraundersökning av knäleden, men ingen medicinsk bedömning, som rättsläkaren utför, säger Henrik Druid:

– Då kan den ena metoden visa att personen är över 18 år och den andra att den är under 18 år, eller så kan båda visa att personen är över 18. Sedan har man en algoritm för hur man tolkar det här som genererar ett standardsvar som ger det här utfallet. Så det är ingen självständig bedömning av rättsläkaren.

Är den här metoden rättssäker?

– Det kan vi fortfarande inte veta eftersom man inte har validerat den. Vår uppfattning är att man först ska se till att man har en metod som man kan något om innan man börjar tillämpa den,  säger Henrik Druid

Enligt professorerna som skriver på Svenska Dagbladets brännpunkt idag ger inte testet tillräckligt vetenskapligt säkra resultat som man kan kräva när svaren har så dominerande betydelse för Migrationsverkets beslut.

– Det här var ju från Rättsmedicinalverket en ganska djärv chansning att det här skulle fungera och vi föreslår att man istället använder metoder som redan finns och används i andra länder.