P4 Gotland granskar

Socialförvaltningen köpte städning utan avtal

1:41 min

I minst sju år har ett företag städat åt Region Gotlands socialförvaltning. Men något skriftligt avtal mellan regionen och städfirman finns inte.

Trots att uppdraget varit värt hundratusentals kronor har det inte annonserats så att konkurrerande företag kunnat lämna anbud. Och trots att det står städning enligt avtal på fakturorna så finns det inget skriftligt avtal. 

– Den enkla anledningen till det är att vi faktiskt inte har haft ett avtal med den här leverantören. Det här är något som har löpt på utifrån någon form av muntligt avtal, där vi naturligtvis borde ha haft ett skriftligt avtal, förklarar socialförvaltningens chef Marica Gardell. 

Varje månad har Region Gotland betalat städfirmans fakturor som det står städning enligt avtal 1081 på. Men när P4 Gotland begär att få se avtalet, visar det sig att det inte existerar.

Firman har dock städat åt socialförvaltningen åtminstone sedan 2010, berättar Marica Gardell. Det innebär att socialförvaltningen direktupphandlat städning för större belopp än vad som är tillåtet enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. 

– När vi tittar på hela förvaltningen så ser vi att man kommer över upphandlingsgränsen, när vi har handlat under så många år, konstaterar Marica Gardell. 

Från och med nu ska dock socialförvaltningen göra rätt, lovar hon. 

– Nu har vi sagt upp det ickeavtal som vi har. Och vi har också, utifrån att ni har valt att titta på det här, blivit uppmärksammade på att vi inte alls har haft hela bilden, och vi har nu tillsatt en avtalscontroller just utifrån att se till att vi har avtal och att vi följer upp våra avtal när vi använder dem.