P4 Gotland granskar

Uppdrag för sju miljoner upphandlades inte enligt lagen

2:41 min

Trots att uppdraget att köra ut färdiglagad mat till Region Gotlands hemtjänstbrukare var värt miljoner, upphandlades tjänsten inte enligt lagen.

När regionen sex år senare gjorde en korrekt upphandling, sjönk priset för mattransporterna. 

Det var 2010 som Region Gotland tecknade ett avtal med en leverantör som i sju års tid körde ut färdiglagad mat till hemtjänstbrukare. P4 Gotland har begärt ut dokumentation om hur uppdraget upphandlades, men det har inte gått att få fram. 

– Vi gjorde säkert en direktupphandling, säger Karolina Samuelsson, chef för regionstyrelseförvaltningen. 

Och det är ju inte enligt lagen om offentlig upphandling, när det handlar om så stora belopp som det gör här. 

– Antagligen gjorde man bedömningen att det inte skulle vara så stora belopp från början. 

Fast priset och omfattningen fanns ju överenskommet. 

 – Ja, jag kan inte säga nånting annat, säger Karolina Samuelsson och påpekar att de chefer som tecknade avtalet har gått i pension. 

2010, när avtalet tecknades, skulle regionen enligt lagen om offentlig upphandling annonsera och be om anbud på alla affärer och avtal värda mer än 287 000 kronor. Men trots att det här avtalet var värt över en miljon om året så talar alltså allt för att det direktupphandlades. Totalt var affären värd hela 7 miljoner kronor – eftersom avtalet sedan förlängdes och gällde i över sex år.

I våras gjorde regionen en korrekt upphandling av mattransporterna, och bytte leverantör. Sedan dess betalar man drygt 30 000 kronor i månaden för att få maten utkörd – i stället drygt 100 000 i månaden, som den tidigare leverantören tog. 

– Förklaringen till det är att det är två helt olika tjänster, säger Josefin Jessen, chef på måltidsavdelningen. 

Prissänkningen, som alltså är på 70 procent, förklarar hon med att antalet brukare som får sin mat hemkörd har minskat med drygt 20 procent. Dessutom har regionen tagit över en del administrativa uppgifter samt packning av matlådorna, som tidigare sköttes av leverantören. 

På frågan om det kan finnas fler avtal och upphandlingar inom regionen som inte gjorts rätt, svarar Karolina Samuelsson: 

– Det kan det göra. Jag tänker att det är därför vi stärker upphandlingsfunktionen och också har en avtalscontroller. Det är ju för att vi ser att det här är ett otroligt viktigt område som också omfattar stora summor pengar. Så det är jätteviktigt för oss att ha kontroll här.