Grönt ljus för Trumps inreseförbud

1:53 min

Högsta domstolen i USA har nu beslutat att Donald Trumps regerings omdiskuterade inreseförbud ska gälla fullt ut. Fram tills nu har lägre instanser stoppat delar av det.

Inreseförbudet gäller sex länder där en majoritet av befolkningen är muslimer; Tchad, Iran, Libyen, Syrien, Jemen och Somalia. Det gäller också Nordkoreaner och vissa Venezuelanska regeringsföreträdare.

Det är en omarbetad version av president Trumps inreseförbud, det tredje i ordningen, som för tillfället fått grönt ljus av Högsta domstolen.

Domstolen har inte tagit ställning till huruvida inreseförbudet är lagligt i alla delar, men beslutet att tillåta förbudet gäller medan prövningen fortsätter.

Lägre instanser har tidigare stoppat delar av inreseförbudet i väntan på en mer genomgående rättslig prövning.

Under den tiden har det varit möjligt för personer med nära anknytning till USA att resa in i landet, men i och med Högsta domstolens beslut igår kan även de personerna nekas inträde, trots att de har anknytning genom till exempel ett barnbarn.

När president Trump den 24 september offentliggjorde det nuvarande förbudet hänvisade han till säkerhetsintressen. Kritikerna menade då - och menar fortfarande - att presidentordern är ett sätt att diskriminera muslimer.

Frågan om inreseförbudet kommit till för att förbättra säkerheten i USA eller om det skapats för att diskriminera muslimer eller medborgare från vissa länder kommer förmodligen avgöras av Högsta domstolen till slut.

Just nu pågår förhandlingar i två underinstanser vars beslut med största sannolikhet kommer att överklagas till Högsta domstolen oavsett vad de kommer fram till.

Paradoxalt nog kan Trumps egna handlingar ligga honom i fatet, bland annat för att han delat videor från en brittisk extremhögerpolitiker och för att han som kandidat sagt att han ville införa ett muslimförbud.

De som hävdar att inreseförbudet är olagligt anser att Trumps handlingar är bevis för han är ute efter att diskriminera.