Populärt med attefallshus på Gotland

2:16 min

Gotland är ett av de områden i landet där det byggs allra flest attefallshus.

Det var bara i Göteborg som det byggdes fler attefallshus än på Gotland förra året. Region Gotlands stadsarkitekt Christian Hegardt säger att byggreglerna som trädde i kraft 2014 har passat gotländska förhållanden även om syftet var att råda bot på bostadsbristen.

– Det byggs inte så mycket attefallshus i villaområden i de centrala delarna av städerna. Jag tror husen är för små för permanentboende, säger han.

– Däremot har de varit utmärkta som gäststugor eller till sommaruthyrning. På Gotland har den här lagstiftningen nästan varit skräddarsydd för andrahandsuthyrning i anslutning till den egna bostaden eller fritidshuset.

Enligt attefallsreglerna kan man utan bygglov få uppföra en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter som kan användas som permanentbostad. Däremot behövs en bygganmälan.

Sedan reformen infördes har drygt 9300 attefallshus fått startbesked i hela landet – framförallt i områden med höga huspriser, i områden runt storstäder och på semesterorter som Gotland. Men det finns områden där regionen vill värna kulturvärden och där det inte är riktigt lika lätt att få startbesked.

– Vi har möjlighet att undanta vissa områden från lagstiftningen där vi ser ett behov av att behålla karaktären, till exempel villaområden i Visby och Visby innerstad.

– Nu när vi från regionens sida lärt oss hur vi ska hantera de här ärendena snabbare och mer effektivt så tror jag att det här har satt sig ganska väl, säger Christian Hegardt.