Gummiasfalt under lupp på miljöfarliga lekplatser

2:29 min

Kungsbacka kommun vill fasa ut miljöskadliga ämnen från kommunens lekplatser.

Nu ska Kungsbacka kommun inventera alla lekplatser.

De kommer bland annat se över gummiasfalten, ett omdebatterat material som blivit allt vanligare som färggrant fallskydd på lekplatser och skolgårdar.

– Om det är så att vi hittar några miljöskadliga ämnen ska vi fasa ut dem och givetvis se till att vi inte använder dem igen, säger Malin Gustafsson, landskapsarkitekt i Kungsbacka kommun, som arbetar med lekplatsprogrammet.

Översynen är en del av Kungsbackas kemikalieplan som klubbades av politikerna i våras för att se till att framför allt små barn inte exponeras för mycket för kemikalier.

Gummiasfalt är något man ser allt oftare på lekplatser och skolgårdar i Halland, där lekredskapen har gummiasfalt under sig som tillgänglighetsanpassning och falldämpning.

Så här ser det ut på lekplatser i Halland:

Materialet gjuts på plats med lim, och ytskikten består ibland av nytillverkad industriplast, men oftast av gummigranulat av gamla bildäck.

Eftersom gummibitarna i gummiasfalten är fastgjutna har man tidigare trott att de här ytorna var relativt stabila och inte släppte ifrån sig så mycket mikroplast.

Men en studie från i somras från Lunds universitet visar att granulaten – trots gjutningen – lossnar och kan spridas via dagvattenbrunnar till vattendrag.

– Det kan ju leda till effekter på biologin. Det här är ju en typ av mikroplast och mikroplaster generellt har ju tre olika sätt att påverka, säger Jens Andersen Hörman som gjorde studien.

Jens Andersen Hörmans kritik mot gummiasfalt

  • Djur kan tro att mikroplasten är mat och äta upp den, vilket kan leda till att djuret får i sig gifter och svälter.
  • Ytan på mikroplasterna kan suga åt sig miljögifter som sen kan frisläppas i matsmältningssystemet.
  • Kemikalier som tillsatts i mikroplasterna kan frigöras i djurens kroppar.

– Det finns många fördelar med det här materialet när man vill skapa färggranna och inbjudande ytor, men det känns som att man har börjat anlägga den här typen av ytor utan att göra en analys av vilka negativa effekter det kan ha, säger Jens Andersen Hörman.

Förhoppningsvis uppmärksammas det och tas höjd för det om man vill fortsätta anlägga den här typen av ytor.

Ur miljösynpunkt tycker landskapsarkitekten Malin Gustafsson att det är viktigt att variera underlagen på Kungsbackas lekplatser.

Hon berättar att det i dag finns tre alternativa underlag på lekytorna: gummiasfalt eller konstgräs som är i samma kategori, sedan finns barkflis och det tredje är sand.

– Sand är ju en ändlig resurs. Sedan har vi barkflis som är ett miljövänligt material, men som inte uppfyller tillgänglighetskraven och dessutom har stora krav på dränering. Det är extremt viktigt att få bort fukt för annars kan det bildas mögel och det ger stora problem med allergier, säger hon.

Vad gäller gummiasfalten säger hon att de som anlägger lekplatserna måste ha en skepsis mot hur mycket man bygger in olika material i våra miljöer och att de måste tänka på vilka konsekvenser det skulle kunna få.

Jag tänker att vi ska variera oss och tänka med förnuft om när vi använder vad och inte bara hitta en lösning och använda den överallt. 

– Men det är ju fortfarande så att det vi lägger på marken uppfyller de kraven vi har. Det är inte så att vi tänjer på kraven för att kunna tillgodose tillgängheten, säger Malin Gustafsson.