Regionens dammbindning pajade Mikael Bladhs brunn

2:29 min

Efter Region Gotlands dammbindning på grusvägen vid Alvans i Rute gick inte vattnet i brunnen att använda. Varken till tvätt, disk eller att dricka.

- Jag tycker att hanteringen är skandalös och jag tycker att det är dags för dem att ta sitt ansvar och helt enkelt ersätta mig för de kostnader jag haft i ärendet. Jag tycker också att de ska ta sig en rejäl tankeställare på hur de bedriver sin verksamhet och hur de kommunicerar med medborgare som väljer att bo och leva på Gotland, säger Mikael Bladh.

Det var ett par veckor före midsommar som grusvägen utanför Mikael Bladhs hus fick dammbindning. Några dagar senare gick vattnet i kranen inte att känna igen, berättar Mikael.

-Helt brunt. Det förstörde porslin, färgade kläder i tvättmaskinen och det gick inte att dricka, summerar Mikael.

I slutet av augusti beslutade han att borra en ny brunn istället för den förorenade.

Det handlar om dammbindningsmedlet Dustex som regionen beskriver som ett "mycket snällare medel" än den oljebaserade emulsion som användes tidigare. Dustex beskrivs av regionen som en naturprodukt, tillverkat av lignin som utvinns ut trädet gran.

Att Mikael Bladh har ämnet lignin i sin gamla brunn är helt klart efter analys, men på Teknikförvaltningen tycker de att det är svårt att bedöma halternas värde, det saknas ju jämförelsedata och ämnet finns i naturen.

P4 Gotland har tagit del av en e-post som visar att regionen fått en instruktion från sin försäkringsagent som rekommenderar teknikförvaltningen att "inte medge något ansvar innan ärendet har utretts fullt ut".

- Efter den här historien får man säga att jag är rätt mållös över hanteringen generellt, säger Bladh.

Mikael Bladh i Rute är besviken på hur regionen hanterat det faktum att hans brunn förorenats.

 Efter månader av diskussioner med Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen är Mikael Bladh beredd att gå till domstol med sitt ersättningsanspråk. Han säger att han är ganska ointresserad av om Regionen har en försäkring som täcker skador som deras dammbindning kan ha orsakat.

- Det ska ju inte avgöra om jag får ersättning för skador de orsakat, som kan ses som ett miljöbrott. De får ju stå till svars för sina handlingar och betala det som det kostat, anser Mikael Bladh.

-Det borde vara självklart för en verksamhetsutövare att ta ansvar. Om man har gjort något som förorenar får man också ta ansvaret för det.

Teknikförvaltningen bedömer att det inte varit någon försumlighet när dammbindningen utförts på vägen.

Regionens tekniske direktör Patric Ramberg anser att det inte rör sig om något miljöbrott, men han säger att han "verkligen beklagar det som hänt". Fast på teknikförvaltningen bedömde de inte att brunnen var permanent förstörd.