Fler fall av människohandel i Sverige

1:13 min

Migrationsverket upptäcker fler fall än någonsin av misstänkt människohandel. Hälften av fallen handlar om människohandel för sexuella ändamål. Det visar ny intern statistik från Migrationsverket som P1-programmet Kaliber tagit del av.

En av dem som utsatts för människohandel i Sverige är Adana, som egentligen heter något annat.

– Jag var 16 år när jag kom hit. När jag kom trodde jag att det skulle bli skola för mig, men det blev något annat. Det blev att sälja sex.

Adana berättar att en släkting lockade henne till Sverige. Men i stället för att gå i skola tvingades hon sälja sin kropp, annars skulle hon själv och hennes mamma i hemlandet råka illa ut. Hon minns första gången en man köpte henne.

– Då gjorde mannen vad han ville med mig, så jag blir som en slav till honom. Även om jag skrek så spelade det ingen roll. Han gjorde vad han ville. Han hade betalat.

Idag upptäcker Migrationsverket allt fler personer som man befarar är offer för människohandel.

Hittills i år har Migrationsverket identifierat närmare 400 offer för alla typer av människohandel, varav drygt 170 handlar om människohandel för sexuella ändamål. För tre år sedan handlade det om runt hundra fall.

Det visar en intern sammanställning som P1-programmet Kaliber tagit del av. Kajsa Törnqvist Netz är Migrationsverkets samordnare i arbetet mot människohandel.

– Så där ser man att det här håller i sig. Det här innebär att slutsiffran för 2017 hamnar en bra bit över 400. Tyvärr ser vi också att antalet minderåriga ökar.

En förklaring till ökningen kan vara att Migrationsverket utbildat fler av sina handläggare i att försöka identifiera möjliga offer för människohandel.

Migrationsverket lämnar över de misstänkta ärendena till polisen. Och människohandeln upptäcks i hela landet, säger Kajsa Törnqvist Netz.

– Det är många gånger de mindre kommunerna som man skjutsar kvinnorna till.

De personer som Migrationsverket möter och misstänker är eller var utsatta för människohandel kommer från länder utanför EU. Det innefattar alltså inte medborgare inom EU. Så hur många som egentligen utsätts är svårt att veta, säger hon.

– Människohandeln i världen i dag är så mycket mer omfattande än vad man kanske har en bild av. Det här är vår tids slaveri.

Det har gått några år sedan polisen lyckades få Adana ur hallickarnas våld och fem män kunde dömas för bland annat människohandel. Idag har hon utbildat sig till sjuksköterska och bildat familj. Men minnena plågar henne fortfarande.

– Det är fortfarande riktigt jobbigt, för jag vill inte komma ihåg, säger hon.