Mystisk njursvikt drabbar odlare i Centralamerika och Sydasien

2:16 min

Allt fler länder har drabbats av en okänd global epidemi av njursvikt som inte beror på diabetes eller högt blodtryck.

I Centralamerika har minst 20 000 personer dött, mest unga män, med största sannolikhet av uttorkning. Men på Sri Lanka som också är hårt drabbat visar undersökningar av skadade njurar att det verkar ligga andra faktorer bakom.

– Förändringarna i njurarna verkar i mikroskop ge en mer blandad bild, så jag tror att man på Sri Lanka och i Indien har flera orsaker till njursvikt. Jag tror inte att det bara är intorkning, säger Carl-Gustaf Elinder som är njurprofessor vid Karolinska institutet.

I en ny doktorsavhandling av Julia Wijkström, som Elinder har handlett, visar undersökningar av njurskadorna hos ett 30-tal njursviktssjuka sockerplantagearbetare i Centralamerika och risbönder på Sri Lanka att deras skador skiljer sig åt.

I Nicaragua och El Salvador är forskarna relativt säkra på att det är extrem uttorkning under hårt ackordarbete i stekhet sol på sockerfälten utan att kunna dricka som orsakat njursvikten. Den har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna bland yngre män.

Försök i Centralamerika där arbetarna tillåts ta paus i skuggan en gång i timmen, och dricka sig otörstiga, visar att njurvärdena förbättras avsevärt, liksom produktiviteten.

På Sri Lanka misstänks bekämpningsmedel ligga bakom, och i Indien rapporteras också om tiotusentals fall av mystisk njursvikt som inte beror på diabetes eller högt blodtryck.

– Jag ber till Gud att ingen fler av mina grannar ska drabbas av det här säger risbonden Madhusudhan i byn Uchapalli i sydöstra Indien.

Här har var tredje man drabbats av njursvikt och många har dött eller går i dialys. Huvudmisstänkt är grundvatten med kisel och tungmetaller.

Nu samordnar forskare i många länder sina studier för att kunna  att jämföra och hitta orsakerna till den okända njursvikten som sprids som en epidemi i tropiska länder och förkortas CKDu.

– Jag tror att vi kommit bra mycket längre om ett par år, säger Carl-Gustaf Elinder på Karolinska institutet.

Referens: Wijkström J. Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in Central America and Sri Lanka. Renal Morphology and Clinical Characteristics. Ph. D. Thesis, KI 2017.