Bolidenrättegången

Rättegången mot Boliden närmar sig ett avslut

4:02 min

Idag inleds slutpläderingarna i rättegången där Boliden stämts av 796 chilenska medborgare efter att giftigt avfall från Sverige dumpats i norra Chile.

Det var på 80-talet som 20.000 ton arsenik skickades över Atlanten där företaget Promel skulle ta hand om restavfallet, men så blev det inte. Företaget gick i konkurs och de giftiga metallerna blev liggande i 15 år.

Boende i området där giftet blivit liggandes har efteråt blivit allvarligt sjuka.

Arica Victims heter det bolag som företräder de chilenska medborgarna. Under dagen ska de sammanfatta och argumentera för den dom de vill se. När slutpläderingarna inleddes idag framhöll de att de anser att chilensk lag skall gälla i tvisten.

I morgon kommer gruvbolaget att svara.

Gruv- och metallföretaget Boliden har tidigare ifrågasatt kopplingen mellan företagets avfallsmaterial och hälsoproblemen.

De 796 Aricaborna kräver Boliden på drygt 100 miljoner kronor i skadestånd för de skador och det lidande som de påstår beror på det avfall som Boliden lät transportera till den Chilenska staden från Rönnskärsverken i Skellefteå.