Milosevic kan utlämnas till Haag

Jugoslaviens regering har godkänt ett dekret som gör det möjligt att överlämna den fängslade, förre presidenten Slobodan Milosevic till krigsförbrytartribunalen i Haag. Många västländer har ställt som villkor att Milosevic ska utlämnas för att Jugoslavien ska få ekonomisk hjälp.