Jabar Amin (Mp) ställer inte upp till omval

0:48 min

Det är svårt att bedriva gröna systemförändrande frågor såsom kravet på arbetstidsförkortning, human flyktingpolitik, motstånd mot närmande till Nato, menar Jabar Amin.

– Inför höstens nomineringsprocess har jag med stor tveksamhet men till följd av starka uppmaningar från genuint gröna röster ändå valt att tacka ja till nominering inför nästa års riksdagsval. Under den senaste tiden har jag dock börjat inse att förutsättningarna för ett nödvändigt och konstruktivt förändringsarbete att bedriva gröna systemförändrande frågor såsom kravet på arbetstidsförkortning, nedrustning och aktiv för fredspolitik, human flyktingpolitik, motstånd mot närmande till Nato, livsstilsförbättringar för miljöns skull, förhindrande av anslutning till handelsavtalet CETA m.m. under rådande omständigheter är minimala. Just därför meddelar jag idag att jag inte längre vill ställa upp till omval som riksdagsledamot, skriver Amin i ett pressmeddelande.