Regeringen föreslår ny adoptionslag

2:27 min

Det ska inte finnas någon övre lagstadgad åldersgräns för att få adoptera barn – och även sambos ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Det föreslår regeringen i en remiss till lagrådet, som klubbas morgon.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon säger att det är viktigt att modernisera lagstiftningen.

– Vi har i Sverige en förändrad familjebildning och familjer kan se olika ut. Då tycker vi att det är rimligt. Det här är en viktig förändring som regeringen föreslår, och vi hoppas så klart att vi har stöd för den i Sveriges riksdag, säger hon.

Det nuvarande regelverket för adoption är föråldrat, tycker regeringen, och i en lagrådsremiss som klubbas i morgon föreslås en rad förändringar.

Det handlar till exempel om att även sambor ska få rätt att adoptera barn gemensamt, något som i dag inte är tillåtet. Att göra skillnad på sammanboende par och gifta är inte befogat, enligt Heléne Fritzon.

– Vi tycker att det viktigaste för att man ska gå igenom en adoptionsansökan och få adoptera är att man kan visa en trygg och kärleksfull familj

En rad länder kräver att föräldrar ska vara gifta. Vad får det här för praktisk betydelse?

– Det finns olika krav för de länder som är aktuella för internationella adoptioner. Men Sverige har ju tidigare genom åren, och fortsätter det hela tiden, arbetat med att ha moderna adoptionsregler och vi hoppas att vi påverkar i de internationella sammanhangen.

Därför vill regeringen heller inte ha en övre åldersgräns för adoptioner. Någon sådan finns inte i dag i lagstiftningen – men många kommuner följer Socialstyrelsens rekommendation och lämnar inte medgivande till den som har fyllt 43 år när ansökan lämnas in till kommunen.

En riktlinje som regeringen inte tycker behövs. 

– Ålder ska naturligtvis även fortsättningsvis ingå i ett sammanhang i själva utredningen, men vi vill inte ha någon specifik åldersgräns. Det är familjens förutsättningar utifrån en helhetsbedömning, som ska vara vägledande, säger Heléne Fritzon.

Däremot vill regeringen att den som vill adoptera – som huvudregel – fortsatt ska ha fyllt 18 år.

Vid adoptioner ska barnets bästa stå i fokus, säger Heléne Fritzon. Därför föreslår regeringen att det införs en skyldighet för adoptivföräldrarna att berätta för barnet att det är adopterat.

– Varje barn har rätt till sin berättelse, säger hon.

Regeringen hoppas att det nya regelverket ska kunna införas den första juli 2018.