Rekordhål från universums ungdom har upptäckts

2:19 min

Ett nytt rekord har slagits ute i universum. Amerikanska forskare har nämligen upptäckt ett supermassivt svart hål som både är extremt gammalt och ljusstarkt.

Till skillnad från vanliga svarta hål som bildas när stjärnor dör så vet forskare inte exakt hur de här enormt stora svarta hålen har bildats.

– Sedan finns det supermassiva svarta hål och vi förstår inte riktigt hur de uppstår. Det gör det här så spännande att försöka lista ut, säger Erik Zachrisson, docent i astronomi.

Hålet kan ha bildats av att en enorm stjärna kollapsat men det skulle också kunna vara ett gasmoln som dragit sig samman, eller något helt annat som forskare ännu inte upptäckt.

Ett vanligt svart hål har en massa ungefär lika stor som solen medan ett supermassivt svart hål kan ha en massa upp till tio miljarder gånger solens massa.

Men förutsättningen för att forskarna skulle hitta det här supermassiva svarta hålet var så kallade kvasarer som finns runt det svarta hålet. Det är ett extremt starkt ljussken som bildas av att hålet är aktivt och drar till sig, eller äter, exempelvis gas.

Och eftersom ljuskällan ligger på ett så stort avstånd är det vi ser nu något som hände i ett väldigt ungt universum, bara 690 miljoner år efter Big Bang, som är ungefär fem procent av universums livstid. Och det är det äldsta supermassiva svarta hålet som man hittills kunnat skåda.

Upptäckten kan ge värdefulla insikter i universums historia och dessutom ge en bättre bild av hur lång tid det tar för ett sådant här massivt svart hål att bildas.

– Genom att studera saker som ligger riktigt långt bort i rymden, studerar vi tidiga epoker i universums historia. Så vi kan studera de stadier i universum då de första galaxerna bildades och de första stjärnorna tändes i princip, säger Erik Zachrissooch fortsätter: 

– Vi kan också studera hur extrema objekt som sådana här supermassiva svarta hål blev till.

Referens: Bañados et al., An 800 million solar mass black hole in a significantly neutral Universe at a redshift of 7.5, publicerad i Nature den 6 december 2017, doi: 10.1038/nature25180