Trots år av mystisk fiskdöd – inga prover på fiskar

1:20 min

Under flera år har döda fiskar hittats i Varbergs dagvattensystem. Men varken kommunen eller Vivab vet varför – och inga prover på fiskarna har tagits.

Fiskdöden har skett i anslutning till Lassabackadiket och Monarkdiket, nära Naturum i Varberg. 

Exakt varför fisken har dött vet varken kommunen eller Vivab eftersom inga prover har tagits på de döda fiskarna.

– När det har varit fiskdöd har det visat sig vara ganska komplicerat att ta ut fisk och göra analyser både för att man måste behandla fisken på ett speciellt sätt innan man gör analyserna och man måste veta vad man ska göra för analyser, säger Margareta Björksund-Tuominen, vd på Vivab.

Exakt hur många fiskar som har dött vet inte Margareta Björksund-Tuominen. Hon har fått indikationer, men vågar inte säga en siffra.

På frågan om varför inga prover har tagits på de döda fiskarna svarar vd:n så här:  

– Vi har inte haft en grundläggande förberedelse för en sån provtagning, men det har vi jobbat med i vår samarbetsgrupp nu framöver.

Vad har ni gjort för att komma tillrätta med problemet med död fisk?

– Vi försöker se om vi kan hitta orsaker till fiskdöden, men framför allt försöka undvika att det uppstår igen, säger Margareta Björksund-Tuominen.

Det handlar om ett påbörjat uppströmsarbete och undersökningsarbete kring vilka riskabla utsläppskällor som finns i närheten.

Man kommer även arbeta med att se till att det inte läcker ut föroreningar från Lassabackadeponin. 

– Det är ingen bra miljö för fiskarna att leva i, men det är inte de föroreningarna som orsakat att fiskarna dött, säger Margareta Björksund-Tuominen.

Men vad beror fiskdöden på?

– En teori är att fisken är väldigt stressad och inte tål så mycket, säger hon.