Vägrar ta emot flyktingar

EU drar Polen, Ungern och Tjeckien inför EU-domstolen

1:46 min

EU-kommisisonen beslutade i dag att dra Ungern, Polen och Tjeckien inför EU-domstolen för att de vägrat ställa sig bakom beslutet att omfördela flyktingar mellan EU:s medlemsländer.

– Vi tvingas nu dra Ungern, Polen och Tjeckien inför rätta eftersom de vägrat visa solidaritet med Grekland och Italien och ta emot asylsökande därifrån, sa EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på en presskonferens i Bryssel.

Det var hösten 2015 som EU-länderna beslutade att avlasta Grekland och Italien och omfördela drygt 100 000 asylsökande därifrån till andra länder. Men de tre länderna, Ungern, Polen och Tjeckien har motsatt sig att ta emot flyktingar.

Ungern och Slovakien ansåg att EU inte har befogenhet att tvinga ett land att ta flyktingar, och överklagade beslutet till EU-domen, men förlorade.

Om de tre länderna nu fälls i EU-domstolen riskerar de höga böter.

EU-kommissionen vädjade i dag också till EU-länderna att försöka överbrygga motsättningarna kring den gemensamma asylpolitiken, där flera lagförslag hamnat i långbänk.

Det mest omstridda förslaget – revidering av den så kallade Dublinförordningen – handlar om att EU-länderna ska ta gemensamt ansvar och att alla ska tvingas ta emot flyktingar, men här har är oenigheten stor.

Och här backar nu EU-kommissionen något och säger att det bara ska bli tvingande att ta emot flyktingar i en massflyktssituation. Till exempel om det utbryter krig i ett grannland och människor flyr för sina liv.

– Då måste alla ställa upp. Inget EU-land kan vara fripassagerare, säger Frans Timmermans.