Bolidenrättegången

Bolidens advokat: Fel att bedöma händelsen med dagens måttstock

1:01 min

Tiden är en nyckelfaktor när rätten ska bedöma om Boliden var vårdslösa när de i mitten av 1980-talet exporterade material med tungmetaller till den chilenska staden Arica. Det gäller att rätten dömer efter dåtidens bestämmelser, menar advokat Robin Oldenstam.

Under torsdagen pågår sista dagen av slutpläderingar i tvisten mellan gruv- och metallföretaget Boliden och 796 chilenska medborgare. Igår var det Arica Victims – som företräder de chilenska medborgarna – som fick föra fram sin syn på saken. Idag är det Bolidens tur att göra detsamma.

När rättegången i dag avslutas sammanfattar gruvbolagets advokater vad som under rättegången visat på att Boliden gjorde allt i sin makt för att vara säkra på att materialet togs väl om hand.

Bolidens advokat, Robin Oldenstam, tycker att det är problematiskt att bedöma händelser från 30 år sedan med dagens måttstock.

– Det är svårt att frigöra sig från hur vi ser på sociala normer idag. Man måste komma ihåg att det var annorlunda 1984. Det var den aktsamhetsnormen som då gällde som ska tillämpas, säger Robin Oldenstam.

Det var på 80-talet som 20 000 ton arsenik skickades över Atlanten, till den chilenska staden Arica, där företaget Promel skulle ta hand om restavfallet, men så blev det inte. Företaget gick i konkurs och de giftiga metallerna blev liggande i 15 år.

Frågan som ska avgöras är vilket ansvar som Boliden haft i det som hänt.

Boliden ställer sig emot användningen begreppet giftigt avfall. Det handlar enligt dem inte om avfall utan om en produkt som de sålde till Promel.