Psykiatri

Rättspsykiatriskt dömda vårdas med unga med ätstörning

3:19 min

Barn och unga kvinnor med ätstörning har vårdats på samma avdelning som mordbrandsdömda patienter inom psykiatrin på Östersunds sjukhus.

Bristen på vårdplatser sedan avdelning 3a stängdes ner för snart tre år sedan gör att patientsäkerheten påverkas, det anser flera anställda som P4 Jämtland varit i kontakt med.

– Två vårddömda patienter hamnade på akutpsykavdelningen när 3a stängde, en var dömd för mordbrand och den andra minns jag inte. Men dom "bodde" på akutpsyk i flera månader, då vi inte har någon rättpsyksavdelning i Östersund, samtidigt som vi hade minderåriga patienter på samma avdelning.

Man blandar ju patienter i vilket fall. På grund av att det inte finns några platser i huset.

Vissa som är dömda till rättspsykiatrisk vård skickas nu till Sundsvall istället. Men fortfarande vårdas några i Östersund på en avdelning som egentligen ska vara en psykos- och ätstörningsavdelning.

Det är många som känner sig rädda där uppe när de kommer in för vård, det säger en annan före detta vårdare, som vill vara anonym, eftersom han säger att han är rädd för repressalier och mån om att ha kvar sitt nuvarande jobb.

– Man blandar ju patienter i vilket fall. På grund av att det inte finns några platser i huset.

P4 Jämtland har pratat med flera i personalen inom psykiatrin i Östersund och en samstämmig bild är att plats- och personalbrist är ett stort problem. 

Det här är också något som uppmärksammas i anmälningar som skickats till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, det visar P4 Jämtlands granskning av samtliga anmälningar som gjorts de senaste fyra åren.
 
I våras tog en ung kvinna med allvarlig ätstörningsproblematik och svårt självskadebeteende sitt liv. Innan hon avled flyttades hon fram och tillbaka mellan olika avdelningar. Psykiatrins egen utredning pekar ut kompetensbrist som en bidragande orsak till att hennes liv inte gick att rädda.

Hur ser du på att vårdgrupper sammanblandas på det här sättet? 

– Jag kan inte tala om vad som skett under åren som har gått, men jag är nöjd nu med att vi har en realistisk plan på att skapa de här vårdplatserna inom snar framtid, säger Ylva Drevstad Frid som sedan i höstas är tillförordnad chef för område psykiatri i Region Jämtland Härjedalen.

I Region Jämtland Härjedalen finns det sedan länge ett politiskt beslut om att få till avskild vård för barn. Men det är oklart när vårdplatserna för barn är färdiga. Ombyggnationerna är ännu inte påbörjade.