Hemligt möte om högerextremism i Borlänge

1:43 min

I flera nordiska städer, däribland Borlänge och Ludvika, har den högerextrema rörelsen börjat visa sin närvaro allt oftare. I Borlänge har en tvådagarskonferens med representanter från 13 utsatta städer idag avslutats.

De tretton städerna har gått samman i vad som kallas för Nordic safe cities. Tillsammans med nordiska ministerrådet arrangerades den här konferensen under ett visst hemlighetsmakeri - på grund av säkerhetsrisken.

Dessa två dagar har handlat om ett idéutbyte om hur man kan få stopp på högerextremism. En av föreläsarna under konferensen var försvarsminister Peter Hultkvist (S).