Generaldirektören i Skellefteå

Försäkringskassan vill minska länets sjukskrivningar

1:04 min

I Västerbotten är sjukskrivningarna fler än rikssnittet. Det diskuteras när Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler besöker Skellefteå.

Sjukpenningtalet i Västerbotten låg på 12 dagar fram till november i år. Snittet för landet är 10,2 dagar.

Ann-Marie Begler säger att det är svårt att säga precis vad det beror på men att län med många små arbetsgivare generellt har låga sjuktal.

Till exempel Lycksele som har ett stort sjukhus, den typen av arbetsplatser har höga sjuktal.

I Västerbotten är det bland kvinnor inom vård, skola och omsorg där sjuktalen ökar mest.

Ann-Marie Begler betonar att det är arbetsgivarnas ansvar att anpassa arbetsplatserna bättre om man ska minska sjukskrivningarna.