Kärnkraft

Riksrevisionen: Slutförvaret sannolikt underfinansierat

1:26 min

Det kan bli skattebetalarna som får stå för en del av notan för förvaringen av använt kärnbränsle i framtiden. Det varnar Riksrevisionen nu för.

Tanken är att kärnkraftsindustrin själv ska bekosta hanteringen av uttjänt kärnbränsle och kärnavfall, bland annat det omdiskuterade slutförvaret i Östhammars kommun. Riksrevisionen har granskat ekonomin kring det här i en ny rapport.

Att avveckla reaktorer och slutförvara kärnavfallet beräknas innebära stora kostnader under en lång tid. Därför betalar kärnkraftsbolagen in pengar varje år till en kärnavfallsfond som Svensk kärnbränslehantering, SKB, har.

Pengarna ska räcka till år 2080, men systemet är med stor sannolik underfinansierat säger riksrevisorn nu i en kommentar.

Det beror på att regeringen beslutat om kärnavfallsavgifter baserat på prognoser som kärnkraftsindustrin själva gjort. De är tiotals miljarder lägre än vad Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer krävs.

För att minska risken för att skattebetalarna får ta smällen rekommenderar Riksrevisionen nu ökad styrning från myndigheter. Då ska insynen öka å de kan ta tag i den ekonomiska prognosen för ett slutförvar

SKB håller inte med om Riksrevisionens farhågor - På sin hemsida svarar man att "det svenska finansieringssystemet är robust och att reaktorägarna tar det fulla ansvaret för finansieringen".