Asbest upptäckt på asylboendet Restad gård – rum saneras

1:26 min

Mitt i vägglus-epidemin på Restad gård har man upptäckt Asbest och PCB – två hälsofarliga ämnen. Detta efter omfattande renoveringar av asylboendet under hösten.

– Asbest har hittats i plattor som varit limmade till golv, men i begränsad omfattning, säger Ole Guldahl, företrädare för fastigheten Restad gård.

Det var under pågående renovering av asylboendet Restad gård i början av hösten i år som man upptäckte Asbest i golv, och PCB i ytterväggar; två hälsofarliga ämnen som kan orsaka bland annat nervskador och lungcancer.

– Vi gjorde en miljöinventering eftersom gamla byggnader brukar ha olika miljögifter. Vi skickade några prov till laboratoriet och fick svar på att fogmassan i ytterväggarna innehöll PCB. Och att limmet från golvplattorna innehöll Asbest, säger Michael Salo, kvalité- och miljöansvarig på Gitab. 

Läget ska vara under kontroll. De hälsofarliga ämnena är fasta; PCB:t är bundet till fogmassan och Asbesten till limmet likaså.  

Och ämnena ska vara ofarliga så länge ingen slipar, skrapar eller bearbetar materialet de är bundna till. 

– Det är dolt. Det som upptäckts. Så det är ingen risk för exponering, säger Ole Guldahl, som också försäkrar att ingen på asylboendet varit i kontakt med Asbest eller PCB. 

Saneringen av Asbest och PCB sker efter konstens alla regler. Och enligt Michael Salo sker det till en ungefärlig kostnad av 20 000 kronor per rum. 

– Vi har sanerat fyra rum, än så länge. Just nu pågår en utredning där man kollar hur omfattande det här problemet är, säger han. 

Asylboendet Restad gård har dessutom under halvåret som varit haft omfattande problem med vägglöss. Omkring 600 personer, det vill säga hälften av alla boende där har varit drabbade. Och mitt i allt detta hittar man Asbest och PCB.