Personal vittnar om svarta löner på Forum

1:29 min

Kulturklubben Forum – som drevs av den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault – kan ha använt sig av svart arbetskraft.

Två före detta anställda vittnar om att både artister och personal på klubben betalades svart.

Hör ett längre reportage här från Studio Ett

Ekot har gått igenom Forums skattekonto sedan 1998 – så länge som uppgifterna finns bevarade. Där framgår det att bolaget blev registrerat som arbetsgivare först för fyra år sedan.

Som mest har Forum betalat in 1 500 kronor i månaden i arbetsgivaravgifter. Det motsvarar en månadslön på knappt 4000 kronor. Men Ekot har talat med två personer som säger att de arbetade heltid där under samma period.

Han var så himla noga med att vi skulle säga att vi var praktikanter om det var någon som frågade.

Anna, som vi har valt att kalla henne, berättar att hon fick 15 000 kronor i månaden. Dessutom blev hon tillsagd att säga att hon var praktikant, trots att hon inte var det.

– Han (Jean-Claude Arnault, reds anm) var så himla noga med att vi skulle säga att vi var praktikanter om det var någon som frågade. Jag fick inte lov att nämna på mitt cv att jag hade varit anställd på Forum, säger hon.

Utöver pengarna från Svenska Akademien så har Forum under de senaste fem åren fått nästan 4,5 miljoner kronor i bidrag från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Musikverket och Kulturrådet.

Enligt de före detta anställda som Ekot talat med fick även artisterna som uppträdde svart betalning. Ersättningen för att uppträda på Forum var en femhundring eller två i ett kuvert och en middag på Stockholmsrestaurangen Wasahof, enligt dem.

– Sen så var det ju också de här middagarna som var så trevliga som många ville vara med på. Där var alla samlade och kunde tala med varandra och äta gott och dricka gott, säger Anna.