Oskarshamn

Fördubblade avgifter för Gotlandstrafiken

1:32 min

Vid årsskiftet mer än fördubblas de farledsavgifter som Destination Gotland, som kör mellan Oskarshamn och Visby, betalar till Sjöfartsverket.

Branschföreningen Svensk Sjöfart är, precis Destination Gotlands vd Christer Bruzelius, kritisk till höjningen.

För Destination Gotlands del innebär förändringen att de kommer att få betala ungefär elva–tolv miljoner under nästa år, i stället för de cirka fem miljoner man betalar i år, enligt Bruzelius uppskattning. 

– Alla kostnader har betydelse och det här är en väldigt stor höjning. Och det har vi, tillsammans med föreningen Svensk Sjöfart, talat om för myndigheten att det är väldigt olyckligt när man gör så här stora ökningar. Och det är klart att det får konsekvenser för Sverige som sjöfartsland, säger han. 

Farledsavgifter betalas av fartyg som angör svenska hamnar och bakgrunden till höjningen är minskade anslag från staten till Sjöfartsverket. Branschföreningen Svensk sjöfart har uppvaktat både Sjöfartsverket och övriga myndigheter i frågan, och trots att höjningen kommer att genomföras vid årsskiftet så har Sjöfartsverket öppnat för fortsatt dialog, säger Christer Bruzelius. 

Om höjningen kan påverka biljettpriserna är ännu för tidigt att säga, säger han. 

– Det beror ju på om Sjöfartsverket lyssnar på föreningen Svensk Sjöfart och övriga i branschen.