Cheneys Irakaffärer avslöjas

USA:s vicepresident Dick Cheney har haft mycket mer omfattande oljeaffärer med Irak, än vad han tidigare medgett. Enligt Washington Post har två bolag under Cheney haft kontrakt på stora leveranser till den irakiska oljeindustrin.
Det är två dotterbolag till det av Cheney ledda Halliburton som levererat reservdelar och annan utrustning för flera hundra miljoner kronor till Irak. Affärerna ska ha pågått i flera år. Samtidigt omfattades Irak av de FN-sanktioner som kommit till på framför allt amerikansk begäran.