"EU prioriterar inte arbetet mot människohandel"

1:34 min

Anna Hedh, socialdemokratisk EU-parlamentariker, menar att arbetet med att bekämpa människohandel inom EU inte prioriteras tillräckligt.

- Jag är på kommissionen nästan varje dag om att vi måste förnya människohandels lagstiftningen, revidera den. Att vi måste se till att ha en människohandelsstrategi på EU nivå. Vi skulle ha haft en ny förra året men som inte är på plats för att man inte prioriterar den här frågan tillräckligt trots att människohandeln ökar, det säger Anna Hedh, socialdemokratisk Eu-parlamentariker.

Roten till att vi har en ökande människohandel beror på att efterfrågan ökar.

Anna Hedh var också ansvarig för EU:s människohandelslagstiftning när den antogs 2011. Hon menar att EU-ländernas olika syn på sexköp en viktig anledning till att man inte kan enas om en mer effektiv strategi för att bekämpa människohandel. Av medlemsländerna är det bara Sverige och Frankrike som har en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster:

- Roten till att vi har en ökande människohandel det är på det stora hela att efterfrågan ökar. Och eftersom det då i flera medlemsländer är tillåtet att köpa sex, det är inte olagligt, så är det ju lätt att sälja människohandelsoffer i dem medlemsländerna.

Vi har ett gemensamt ansvar i hela Europa och människohandel ska inte få förekomma.

Många av de som handlar med andra människors kroppar i Sverige kommer från Rumänien. Det visar en genomgång som P1-programmet Kaliber har gjort av de senaste tre årens domar i ärenden som rör koppleri och människohandel för sexuella ändamål. Var fjärde person som dömts för just den här typen av brott, är rumänska medborgare.

- Då är det ju också så att ministerrådet måste ligga på Rumänien, Bulgarien och flera andra länder att de måste ta ett ökat ansvar. Vi har ett gemensamt ansvar i hela Europa och människohandel ska inte få förekomma, säger Anna Hedh.