Expert: Betong inte alltid sämre än trä för klimatet

1:58 min

Hus av trä är inte självklart bättre än hus av betong för miljö och klimat. Det säger Martin Erlandsson, miljöexpert på IVL Svenska miljöinstitutet.

Att bygga hus av trä är mer klimatsmart än att använda betong. Det säger trähusbranschen.

Men det är inte självklart så, säger Martin Erlandsson, miljöexpert och inriktad på miljöanpassat byggande på IVL Svenska miljöinstitutet.

– Det finns inget material som alltid är bättre eller sämre än det andra, utan det beror alltid på omständigheterna, säger Martin Erlandsson.

Sverige ska bli klimatneutralt senast 2045. Det målet har den statliga miljömålsberedningen satt upp.

Byggandet i Sverige är en ungefär lika stor klimatbov som bilarna.

Och vilket material som vinner, trä eller betong, är alltså inte självklart, enligt Martin Erlandsson.

– Nej, tyvärr så är det ju inte så. Och även om ett trähus under vissa förutsättningar är bra så kanske du kan förstöra det genom att du köper det som ett byggelement med en massa transporter som gör att just i det här fallet blev det ett sämre alternativ, säger Martin Erlandsson.

Betongbranschen vill framhålla sina fördelar och träbranschen sina.

Trä är förnybart och binder koldioxid. Men betong lagrar värme och det ger möjligheter till minskad energiförbrukning.

Betong kan återanvändas den dag huset rivs.

Att tillverka betong kräver mycket energi men med nya metoder minskar energiförbrukningen, säger Martin Erlandsson.

Han vill se så lite inblandning som möjligt från myndigheterna. Om huset klarar vissa krav ska den som bygger få välja material, tycker Martin Erlandsson.

– Du får bygga med precis vad du vill men det är max kanske 220 kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Men Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen som satte upp målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045, är en varm förespråkare för trähus.

– Vi skulle kunna bygga väsentligt mycket mer i trä än vad vi gör och då får vi en klimatvinst som är odiskutabel, säger Andres Wijkman.

Det här är ju näringar och branscher som står mot varandra, skogsindustrin mot betongindustrin, så att säga. Är det inte känsligt då att staten tar parti för det ena eller det andra?

– Jag tycker att det är fullständigt solklart att vi måste välja i varje sektor det som är klimatsmartast, säger Anders Wijkman.

Och då blir det trä när man ska bygga hus?

– Enligt min mening, ja, säger Anders Wijkman.