Miljö och klimat viktigaste valfrågorna bland unga

1:27 min

Miljö och klimat är den fråga som flest unga väljare mellan 18-29 år ser som sin viktigaste politiska fråga. Det visar en undersökning från Novus som P3 Nyheter beställt.

1003 personer är tillfrågade i undersökningen. Trots att åldersgruppen tycker att miljö- och klimatfrågor är viktigast är det invandring och integration som de flesta tror kommer dominera valrörelsen.

– Vi vill ju bli bättre i klimatfrågor, vi har precis utsett en klimat- och miljöpolitisk talesperson som ska få ett större utrymme, även om det inte är de viktigaste frågorna i valet, säger Per Nilsson, strategichef hos Moderaterna.

"Finns koppling till invandringen"

I undersökningen som P3 Nyheter beställt fick unga personer välja tre politiska frågor som de tycker är viktigast. Flest svarar att klimat och miljö är det som är allra viktigast för dem, 14 procent. Det tätt följt av skola och utbildning och därefter invandring.

Jag tycker de får det att vara större än vad det är. De får det att låta hemskare. Det är väl samma som media. Ju hårdare ord, desto mer publicitet, desto mer kommer folk kolla på ditt parti. Kan inte politik bara vara politik, det behöver inte vara ett sådant spel.

Richard Jomshof är partisekreterare hos Sverigedemokraterna.

– Vi har ju hela tiden velat påpeka att det finns en stark koppling mellan välfärdsfrågor, alltså till exempel skola och utbildning och invandringen, och det tänker vi göra vad vi kan för att lyfta fram, säger han.

Skola och utbildning viktigt 

Om man bortser från förstavalet och ser till de frågor som flest nämner totalt bland sina tre viktigaste, har 39 procent av de tillfrågade med skola och utbildning som en av de tre frågorna. 39 procent nämner också vård och sjukvård och 31 procent nämner invandring. När vi frågar vilken politisk fråga de unga väljarna tror kommer bli viktigast i valrörelsen, nämner 57 procent invandring eller integration.

Ja men det är intressant. Det är känsliga frågor som tas upp hela tiden som folk gillar att prata om. Det blir mycket argumentation och allt sådant som händer när man blir lite känslig.

Bara tre procent tror till exempel att skola och utbildning kommer att bli den viktigaste frågan i valrörelsen.

– Inget parti ska komma undan miljöfrågan eller för den delen de andra frågorna som unga tycker är viktiga i valet. Och då behöver det inte bli så sorgligt som den här mätningen visar, att unga prioriterar vissa frågor men tror att det är helt andra frågor som kommer dominera debatten, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.