Gifter från blästring av båtar sprids intill Mälaren

1:56 min

Gifter riskerar spridas ut i Mälaren då båtägare börjar blästra sina båtbottnar.

Ett av gifterna som sprids, TBT, är förbjuden sedan snart 30 år och räknas som en av de giftigaste kemikalierna som människan skapat.

En drivande faktor bakom blästringen, som nu pågår runt hela Mälaren, är att båtägare får bidrag för att sanera giftiga båtbottnar. Men Havs- och vattenmyndigheten ställer inte specifika krav för hur blästringen ska gå till.

Men hur kan ni ge ut pengar för att något ska bli bättre ur miljösynpunkt och sedan sker det på ett sådant sätt att man sätter åt sidan exakt samma miljöhänsyn?

– Bedömningen är att miljön tjänar på att de här båtarna med gamla synder saneras, men det ska ju ske på ett riktigt sätt då, säger Thomas Johansson, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.