Asyljurist: Det skadar allas trovärdighet

1:01 min

I morse kunde Ekot avslöja att personer och sajter säljer falska bakgrundshistorier till personer som vill ha uppehållstillstånd. Charlotta Lagnander, asyljurist från Flyktinggruppernas riksråd, tycker att det är allvarligt.

– Det skadar allas trovärdighet när det blir känt att det förekommer fabrikation av asylberättelser, betalda eller inte, säger hon.

Ekot har särskilt granskat tre sajter på persiska, som erbjuder falska asylberättelser och fabricerad stödbevisning för den som vill få uppehållstillstånd. Flera personer med insyn i asylprocessen i Sverige vittnar också om att det sker bland andra nationaliteter.

Charlotta Lagnander poängterar att hennes bild är att de allra flesta asylsökande söker med sina genuina bakgrundshistorier. Men att en sådan här handel ändå riskerar att drabba dem.

– Då ökar misstänksamheten bland de som ska göra bedömningarna och det blir hårdare bedömningar. Det påverkar möjligheterna att få ett uppehållstillstånd, säger Lagnander.

Samtidigt, säger hon, är hon inte överraskad över att en sådan här handel sker.

– Det finns alltid människor som utnyttjar andras svårigheter, och det här är väl ett sådant exempel.