Nyanlända ska lära sig svenska värderingar

1:35 min

Regeringen ska se över innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända. Undervisning om normer och svenska värderingar ska få ökat utrymme, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

– Jag tror ibland att vi kanske fokuserar för mycket på hur, och vad får man och vad får man inte. Hur länge får man tälta utan att fråga markägaren om lov? Får man tälta? Men många som kommer nya till Sverige vill ju diskutera hur funkar det då? Hur kan båda jobba och hur kan det ändå bli bra för barnen? Vad är familjens roll i förhållande till skolan, i förhållande till barnen, säger Ylva Johansson

Regeringen vill alltså att den undervisning i samhällsorientering som kommunerna anordnar för nyanlända med uppehållstillstånd ska fokusera mer på normer och värderingar än i dag. Det skulle förbättra integrationen och efterfrågas också av deltagarna själva, enligt ansvarig minister Ylva Johansson.

De vill inte bara ha information om hur man ställer sig i bostadskön, förklarar hon, utan också få lära sig om till exempel jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Ylva Johansson säger att hon själv har underskattat betydelsen av att jobba med normer och värderingar i samhällsorienteringen för nyanlända, men nu ska det nationellt framtagna utbildningsmaterialet ses över.

Du säger att det finns en ängslan att prata om normer och värderingar i de här sammanhangen. Vad tror du att det beror på?

– Jag vet inte säkert. Men jag tycker att vi inte har gjort det. Jag tror att vi kanske har känt oss obekväma att ta de här värderingsdiskussionerna och kanske heller inte har förstått hur viktigt det är för den som är ny i Sverige att få en chans att förstå och ta till sig de värderingar och normer som kommer till uttryck i lagar och regler och organisation.