Förundersökning mot "kulturprofilen" inledd

Åklagarmyndigheten har inlett en förundersökning mot Jean-Claude Arnault, "kulturprofilen", som polisanmälts av åtta kvinnor för våldtäkter och olika former av sexuella trakasserier. Det bekräftar kammaråklagare Christina Voigt för Ekot.

Jean-Claude Arnault har haft ett nära samarbete med Svenska Akademien.

Samarbetet upphörde för några veckor sedan när Akademien under ett möte beslöt att avbryta all kontakt med den sexanklagade kulturprofilen.

– Ledamöter, ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal i Svenska Akademiens kansli har utsatts för oönskad intimitet eller opassande behandling av vederbörande, sade Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius under presskonferensen efter sammanträdet.

Akademien avbryter även finansieringen av profilens verksamhet.

I en artikel i Dagens Nyheter hade då 18 kvinnor anklagat den kände kulturprofilen för sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter.

Uppgifterna som kom fram då var att övergreppen ska ha ägt rum mellan år 1996 och 2017. Ibland i lägenheter ägda av Akademien.

Svenska Akademin har också beslutat att gå igenom Akademiens tidigare samröre med mannen.

– Särskilt att granska om denna har haft något inflytande, direkt eller indirekt, på akademiens utdelning av priset, stipendier, finansiering av annat slag, samt även utreda om han påverkat akademiens arbete i övrigt, säger Sara Danius.

Arnauld har drivit kulturklubben "Forum - Nutidsplats för kultur" i centrala Stockholm som Svenska Akademin delvis finansierat. Övriga bidragsgivare är Statens kulturråd, Musikverket,
Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har velat se om det var möjligt att dra tillbaka den Nordstjärneorden hon bidrog till att Jean-Claude Arnault tilldelades.

– Jag är illa berörd över att utmärkelsen sannolikt bidragit till att stärka den här personens makt och status och att han, i enlighet med vittnesmålen, använt sin position för att begå trakasserier och övergrepp, sade kulturministern.