Sjukskrivna förstår inte vilka "lätta jobb" de ska ta

1:12 min

Allt fler sjukskrivna överklagar att de blivit av med sin sjukpenning. Det stora problemet är att de sjuka inte förstår vad det är för slags arbeten som deras arbetsförmåga ska bedömas mot.

Ögonsjuksköterskan Helene Ydenius, som varit sjukskriven för stroke, överklagar nu att hon har blivit av med sin sjukpenning. Försäkringskassan bedömer att hon kan jobba heltid, om hon söker ett "lättare jobb utan stress".

Jag kan verkligen inte komma på ett enda jobb. Jag har inget emot att t.ex. städa. Men det funkar ju inte för jag orkar ju inte ens städa hemma, säger hon. 

Ögonsjuksköterskan Helene Ydenius förstår inte vad Försäkringskassan menar när de säger att hon kan jobba heltid med ett" lättare jobb utan stress ". Enligt läkarintygen klarar hon bara av att jobba 25 procent, oavsett arbete.

Och nu överklagar allt fler Försäkringskassans avslag på sjukpenning, just när de bedömer människors arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Fackliga LO- TCO rättskydd har hitintills i år hjälpt 330 personer att överklaga, vilket är drygt 200 fler än året innan. Och enligt enhetschefen Robert Sjunnebo handlar det om Försäkringskassans tolkning av vad som är "ett normalt förekommande jobb".

Vi menar ju att Försäkringskassan har tolkat gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt. För en korrekt bedömning som är rättssäker behöver man titta på faktiska jobb som finns, som vaktmästare och receptionist. Men så gör inte Försäkringskassan, de gör fiktiva arbeten som få människor har möjlighet att förstå, säger Robert Sjunnebo.

Att fler överklagar avslag på sjukpenning, hänger samman med att andelen negativa beslut har ökat. I juni avslog Försäkringskassan sjukpenningen i 13 procent av de pågående sjukfallen. Att jämföra med 6 procent tre år tidigare.

Cecilia Udin, nationell samordnare på Försäkringskassan, anser inte att de gör fel när de hänvisar till "lättare arbeten", utan att precisera vilka slags jobb de menar.

– Det är inte Försäkringskassans roll att utpeka något specifikt arbete. Vi följer bara lagen och rådande rättspraxis, säger hon.

Men ögonsjuksköterskan Helene Ydenius, som nu överklagar att hon inte får någon sjukpenning, är upprörd över Försäkringskassans sätt att bedöma arbetsförmåga.

– Jag känner, vad är anledningen till att vi har bra sjukvård och räddar människor om vi ändå inte får leva sedan. Det är klart att det suger, säger Helene Ydenius.