Nyplantering av tall minskar

Granskogen breder ut sig och beståndet av tall minskar i länet.
Markägarna planterar inte lika mycket tall längre eftersom plantorna äts upp av älg och rådjur. I takt med att älg- och rådjusstammen har ökat har allt fler tallplantor blivit uppätna, säger Nils Carlborg på skogsvårdsstyrelsen. Om allt färre markägare avstår från att plantera tall blir de marker där tallplantorna finns på mer eftertraktade av älg och rådjur och då planterar ännu färre markägare tallplantor.