Arbetsmarknad

Brist på arbetskraft med rätt kompetens

Sysselsättningen i länet väntas öka något nästa år men även arbetskraftbristen väntas öka. Det slår Arbetsförmedlingen fast i sin prognos för 2018.

Det handlar om en svag ökning av sysselsättningen på omkring 300 personer, spår myndigheten.

Samtidigt väntas arbetslösheten minskas marginellt i Jämtlands län med 100 personer, enligt Arbetsförmedlingen. Totalt väntas 4 200 personer vara arbetslösa under 2018, vilket är 6,7 procent av arbetskraften.

Det stora problemet på arbetsmarknaden är matchningen och brist inom vissa branscher, vilket sannolikt hämmar tillväxten i många företag, enligt Arbetsförmedlingen.

Branscher med arbetskraftbrist är främst inom vård, skola och omsorg, samt byggbranschen och inom IT. De stora volymerna finns inom vård och omsorg.

Stora pensionsavgångar väntas inom de utpekade branscherna. Avgångarna kommer fortgå framöver, skriver Arbetsförmedlingen, medan påfyllnaden av arbetskraft avtar.

Matchningen försvåras av att de som skrivs in hos Arbetsförmedlingen har kort utbildning och brister i svenska språket.