Alice Bah Kuhnke: Nationalscenerna måste arbeta aktivt mot sextrakasserier

2:30 min

Kungliga operan, Dramaten och Riksteatern måste aktivt motverka sexuella trakasserier och andra former av diskriminering, och kontinuerligt redovisa för regeringen vad de gör.

Det skrivs in i deras instruktioner, enligt beslut av regeringen idag.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke förklarar varför:

- Våra nationalscener ska vara förebilder och de ska definitivt följa lagar och vara trygga arbetsplatser så nu ställer vi krav på att de också ska redovisa hur de synliggör, följer upp och arbetar med frågan om sexuella trakasserier på sina scener, säger Alice Bah Kuhnke.

Regeringsbeslutet är ett första svar på de möten som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har haft med företrädare på hela kulturområdet sedan raderna av upprop briserade för drygt en månad sedan. Då gick 456 skådespelerskor gick ut under "#tystnadtagning" och vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp i teater- och filmvärlden. Därefter gjorde operasångerskor och andra på scenkonstområdet samma sak, innan uppropen spred sig till andra delar av samhället.

- Det behöver göras mer.

Alice Bah Kuhnke konstaterar att det behöver göras mer:

– Redan idag finns det policies och vackra ord på papper men med all uppenbar tydlighet har detta inte räckt till och det sättet som jag och regeringen kan styra på är att ställa krav på de måste göra det än bättre, säger hon.

Därför får nu de tre nationalscenerna inskrivet i sina instruktioner att de ska synliggöra vad de gör för att motverka och att förebygga sexuella trakasserier och andra former av diskriminering. Arbetet ska redovisas till kultur- och demokratiministern vid jämna mellanrum med start redan i januari.

– I mina samtal med ordförande och verksamhetschefer på våra nationalscener har de tydliggjort att de behöver göra mer, att de i större utsträckning behöver samtala med alla som arbetar på scenerna, att de behöver ha uppföljande seminarium, att de behöver prioritera om bland sina resurser och hur de lägger upp sin verksamhet, och det vill vi ha redovisat för oss, säger Bah Kuhnke.

Internationellt seminarium i Cannes

Samtidigt får Svenska filminstitutet i uppdrag att redovisa hur de arbetar med att stärka jämställdheten och att motverka sexuella trakasserier inom filmbranschen, och på filmfestivalen i Cannes i maj får filminstitutet pengar för att arrangera ett internationellt seminarium om detta.

Kulturrådet i sin tur får i uppdrag att särskilt lyfta frågan om sexuella trakasserier i samtalen om kultursamverkansmodellen.

– Det betyder att Statens kulturråd har ett tydligt uppdrag att säkerställa att frågan om sexuella trakasserier också är en fråga för all kulturverksamhet i hela vårt land, säger Bah Kuhnke.

- Vad är det som gäller för att få Kulturrådets stöd?

Operasångerskan och fackförbundet Symfs vice ordförande Anna-Karin Simlund är positiv till att regeringen vill göra något för att förbättra arbetsmiljln, men hon reagerar särskilt på att Kulturrådet ska lyfta frågan om regionernas arbete mot sexuella trakasserier i deras samtal om pengar i samverkansmodellen.

- Vi funderar då på vilket regelverk som ska gälla för att man ska få pengar från Kulturrådet. Vi har ju en lagstiftning idag som man förväntas följa men här säger man att man ska lägga ännu mera vikt att motverka sexuella trakasserier för att få pengar från Kulturrådet, och där behövs en större precisering vad Kulturrådet förväntar sig att man ska göra för att få deras stöd, säger Anna-Karin Simlund.

Uppdragen till nationalscenerna, Svenska filminstitutet och Statens kulturråd är några av de tio första kulturpolitiska stegen som regeringen tar med anledning av #metoo-rörelsen.

Stormöte på gång

Regeringen kommer också bland annat att i början av nästa år samla representanter från alla myndigheter och institutioner som sorterar under kulturdepartementet till ett stormöte. Syftet med det är att dela goda erfarenheter av arbete mot sexuella trakasserier.

Dessutom kommer Diskrimineringsombudsmannen att få mer resurser och så kommer regeringen att se över hur diskrimineringslagen kan bli mer effektiv mot trakasserier, och om det säger Anna-Karin Simlund så här:

- Vi har ju en lagstiftning idag. Det finns diskriminerings- och arbetsmiljölagar och det har kommit ganska nyligen nya lagstiftningar och här behöver vi se på vilket sätt vi kan tillämpa den lagstiftning vi har innan man börjar skapa nya lagar, för att verkligen precisera vad man i sådana fall behöver förbättra i lagstiftningen. Jag tror att man måste få låta det gå en tid och låta arbetsgivarna och arbetstagarna i lugn och ro få arbeta med de här frågorna för att utröna var det i sådana fall kan finnas glapp i lagstiftningen, säger Simlund och tillägger:

- Sedan tror jag att den stora utmaningen just nu är att skapa ett samtalsklimat som ger trygghet och förtroende så att alla vågar använda den lagstiftning som finns.