EU-förbud för bi-farliga insektsmedel dröjer

1:57 min

EU-kommissionen vill förbjuda neonikotinoider, insektsmedel som anses farliga för humlor och bin. Men dagens beslut sköts upp.

Neonikotinoider är en grupp insektsmedel, som bland annat används för att skydda rapsfrön mot jordloppor. Flera studier har på senare år visat att medlen skadar också nyttiga insekter som pollinerar växter, framförallt vildbin och humlor.

Sedan 2013 har EU-kommissionen stoppat användningen av tre typer av neonikotinoider, och Eu-kommissionen vill permanent förbjuda all användning av medlen utomhus, de ska bara få användas i växthus.

Frågan skulle ha röstats om i EU-kommissionens tekniska kommitté, men eftersom inte kommissionens förslag om ett förbud hade tillräckligt stöd, sköts omröstningen upp.
Det beklagar Jytte Guteland, socialdemokratisk ledamot i EU-parlamentets miljöutskott.

– Vi har vetat hela tiden att det finns en sådan konservativ ådra i den här tekniska kommittén, säger Jytte Guteland.

Hon säger att Storbritannien verkar ha ändrat sin ståndpunkt, att ny forskning ger stöd för sambandet mellan neonikotinoider och insektsdöden.

– Kanske påverkar det en del länder. Jag hoppas att fler ska följa Storbritanniens exempel, säger Jytte Guteland.

Sveriges regering stödjer ett förbud, men vill ha ett något längre undantag än EU-kommissionen för fortsatt bruk av kemikalierna i skogsbruket, där de används för att skydda trädplantor mot snytbagge. Det håller inte Jytte Guteland med om:

 – Jag tror att det finns en missuppfattning, att man kan tänka att de här ämnena kan användas där bin inte direktpollinerar och där ekosystemen anses vara mindre känsliga. Jag tror det är en feluppfattning, därför att vi ser ändå att de kommer ut i ekosystemen och att insekter därmed påverkas väldigt negativt, säger Jytte Guteland.

– Jag tror på ett totalförbud. Vi har i EU-parlamentet fått stöd för ett sådant, säger Jytte Guteland.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, håller på med ännu en utvärdering av neonikotinoider, som väntas bli klar i februari. Moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner anser att EU-kommissionens borde vänta till dess med sitt beslut.

Samtidigt ger regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att sammanställa vad som görs för att skydda bin, humlor och andra pollinerande insekter, och ge förslag om hur de kan skyddas bättre rent allmänt.