Kostnader för svettbehandling skenar

3:40 min

Kostnaderna för svettbehandling har mer än tredubblats på mindre än ett år i Landstinget Blekinge.

Patienter åker till en privatägd klinik i Köpenhamn fastän likvärdig och dessutom billigare behandling finns i Blekinge. Ovanligt många utbetalningar kommer under 2017 eftersom Försäkringskassan först nekade ersättning, men efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tvingades kassan ändra sig. Och landstingsrådet Kalle Sandström (S) är upprörd över att skattepengar på det här sättet går till privata ägare utomlands.

– Det är ett jätteproblem för hela sjukvårdssystemet att man kan etablera en specialklinik på andra sidan sundet och sedan i princip bara skicka räkningen till landstinget, säger han.

Det är ett jätteproblem för landstinget i Blekinge och för hela sjukvårdssystemet

På mindre än ett år har landstinget Blekinges kostnader för vård utomlands skenat, och till största delen utgörs det av botoxbehandlingar för överdriven svettning som utförs på en privat klinik i Köpenhamn. Kostnaderna har ökat från 429 000 förra året till 1,6 miljoner kronor till och med november i år. Samma behandling finns i landstinget Blekinge men till en billigare kostnad.

– För här provar man först med tablettbehandling som hjälper i ungefär hälften av fallen, säger Marcus Svennerud, som är ansvarig läkare på Blekingesjukhuset.

Onödigt slöseri både med skattemedel och patientens egen tid och pengar

I Sverige krävs remiss för kostnadsfri behandling på en privat klinik. Men finns samma behandling utomlands, och sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet kan man enligt Eu-regler söka sig dit, och då måste hemlandstinget betala. Och Marcus Svennerud håller med om Kalle Sandströms kritik.

Johan Rosengren som är läkare och en av ägarna till den privata kliniken i Köpenhamn, har ingen förståelse för kritiken, utan menar att hans företag ger den bästa vården, och att det är därför patienterna söker sig dit.

Man vill ha bästa kunskapen och då tror jag att många väljer vår klinik av den anledningen

Och ansvarig läkare i Blekinge Marcus Svennerud håller med om att patienter givetvis har rätt att söka den bästa vården, och att bra vård kan finnas på mer än ett ställe. Och väntetiden här är som längst en månad, säger han.

Men de som gör det har enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen rätt att få ersättning. Och Kalle Sandström böjer sig för det, men om kostnaderna fortsätter öka i samma takt är han rädd för att andra patientgrupper med större behov kan tvingas stå tillbaka.