GÖTEBORG

Rättvisare föreningsstöd när rutiner ses över

1:16 min

Föreningsstödet i Göteborg ska ändras. Idag finns det många brister menar flera föreningar som Göteborgs stad intervjuat.

Exempelvis är det ett stort problem med de hur man ansöker om bidrag, ett annat problem är lokaler och hur fördelningen går till. 

– Som romsk organisation blir man nekad så fort uthyrarna får nys om att det är en romsk organisation. Då blir det kalla handen, det har vi råkat ut med de privata värdarna berättar Nina Trollvige från den romska kvinnoföreningen Trajosko drom.

Nina Trollvige berättar att det här är något som de råkat ut för mer än en gång sedan de drog igång sin verksamhet. De har känt sig orättvist behandlade. Förutom svårigheten med att få till en bra lokal är det flera andra saker som de upplevt inte fungerar så bra när det kommer till föreningsstödet i Göteborg. 

– Ansökningssystemet kan vara väldigt splittrat och förvirrat och jag tror att det kan ställa till det för väldigt många, säger Nina Trollvige.