Nytt pensionsförslag väcker starka reaktioner

2:05 min

Både den nedre och den övre pensionsåldern föreslås höjas enligt ett förslag av den så kallade Pensionsgruppen. Det blir även förändringar av garantipensionen och premiepensionssystemet.

I dag kan pension börja tas ut vid 61 års ålder och nu föreslås i stället ett uttag tidigast vid 64 års ålder.

På onsdagskvällen uppgav källor till Ekot att uttaget skulle höjas till 63 år, men när hela uppgörelsen blev offentlig på torsdagsmorgonen visade det sig att uppgörelsen gäller en höjning till 64 år.

I dag har man rätt att fortsätta jobba tills man fyller 67 år. Denna ålder föreslås nu också höjas, till 69 år.

En höjning av garantipensionen föreslås också på sikt. Garantipensionen är den pensionsnivå som alla är garanterade oavsett hur mycket litet eller mycket man har jobbat.

Höjningen kommer att ske stegvis och kommer att ta flera år att genomföra enligt vad Ekot erfar.

– Det kommer att ta ett antal år, kanske uppemot tio år, innan alla ändringar har gjorts, säger Ekots politiske reporter Erik Ridderstolpe.

Antalet premiepensionsfonder kommer också att minska rejält från dagens cirka 850 till ett par hundra. Det viktiga där är att fonderna ska kvalitetssäkras enligt det förslag som pensionsgruppen presenterar i morgon.

– Enligt Ekots uppgifter så kommer en väldigt stor del av de förslag som Pensionsmyndigheten kom med i somras genomföras, och det innebär att det kommer bli ökade krav på de här fonderna, säger Mats Eriksson, även han politisk reporter på Ekot.

– Fonderna måste ha en viss mängd pengar för att få vara med på det här fondtorget, så det kommer att bli färre pensionsfonder på den här marknaden. Utifrån dagens 800, så kanske det blir flera hundra färre, tror Mats Eriksson.

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp för hela ålderspensionssystemet, vilket omfattar inkomstpension, premiepension och garantipension.

I arbetsgruppen sitter regeringspartierna S och MP samt allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialminister Annika Strandhäll (S) är gruppens ordförande.

För att kunna ändra något i pensionssystemet utan att bryta pensionsöverenskommelsen krävs att alla sex partier ställer sig bakom en förändring.

Höjningen av rätten att vara kvar i anställning från dagens 67 år till 69 har varit svår att acceptera för de privata arbetsgivarna, som velat kunna påverka vilka som passar bäst för att jobba längst.

– Det måste bygga på att man är överens om att man ska jobba vidare. Vi tycker inte att det är rimligt att bara den ena parten kan bestämma sig för att stanna kvar, säger Peter Jeppsson som är vice vd i Svenskt Näringsliv.

De privata arbetsgivarna tycker alltså att det är fel att den anställde själv ska få bestämma om den vill stanna kvar två år till från dagens 67 år till 69 års ålder.

Arbetsgivarna i den offentliga sektorn - Sveriges kommuner och landsting, SKL - välkomnar däremot att fler får möjlighet att jobba längre.

– Det ger bättre pension, bättre tillgång på arbetskraft, och bättre skatteunderlag säger Niclas Lindahl som är förhandlingschef vid SKL.

– Vi är allmänt sett väldigt positiva till höjda åldrar och att fler arbetar längre, säger SKL:s Niclas Lindahl.

Det är sex av riksdagens partier som efter ett långt arbete i Pensionsgruppen nu enats om ett förslag om höjd pensionsålder.
Det är alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Pensionsgruppen föreslår också en modell för automatisk uppräkning av pensionsåldern. Det ska ske i takt med att medellivslängden ökar. Ökar medellivslängden så höjs pensionsåldern.

Pensionsgruppen presenterar sitt förslag kl 9.00 på torsdag morgon.