Patient kritisk till förslag om elchocksbehandling för unga

2:01 min

Psykopedagogik ska hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa i framtiden. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

Det kallas alltså för psykopedagogik. Med enklare ord handlar det om vad familjerna själva kan göra för att minska ohälsan.

Det kan handla om att öka förståelsen för hur depression förstärks i vardagen, att identifiera faktorer som leder till ökad stress och i förlängningen till nedstämdhet.

Eller att ge familjer stöd för att etablera goda rutiner i hemmet som hjälper barn och ungdomar med psykisk hälsa.

För barn med svår depression föreslår Socialstyrelsen så kallad ECT-behandling, elchockterapi.

En person som tidigare fått elchocksbehandling är Anna Eklund. Hon var 18 år då hon fick sin första behandling, då inom vuxenpsykiatrin.

Vad tänker du när du hör nu att personer som är ännu yngre, runt 13-14 år ska kunna få den här behandlingen?

– Jag blir upprörd och skrämd. På mig har de använt det på grund av många olika symptom, och det är få gånger det hjälpt. Och jag upplever behandlingen som obehaglig många gånger. Att då använda det på yngre gör mig skrämd.

I rapporten så skriver Socialstyrelsen om biverkningar som huvudvärk, illamående och minnesförluster. Är det något du drabbades av?

– Jag fick kraftiga minnesstörningar på slutet, och dessa störningar har suttit kvar.

Du har ju patientperspektivet i det här fallet, och fler och fler unga lider ju av psykiska problem. Kan inte det här ändå vara ett bra sätt att komma åt problemet tror du?

– Nej. Jag tror inte det är något bra sätt att komma åt det. Man behöver komma åt själv grundorsaken till problemet, inte ge elstötar, säger Anna Eklund.