Så blir det nya pensionsförslaget

4:00 min

Det ska bli möjligt att arbeta fram till 69 års ålder och den nedre pensionsåldern höjs från dagens 61 år till 64 år, det är några av förslagen i dagens pensionsöverenskommelse.

Pensionsgruppen, som består av regeringspartierna S och Mp samt M, L, C och KD, har enats om att höja pensionsåldern successivt över en tioårsperiod.

Framöver kommer pensionsåldern också knytas till medellivslängden och därmed höjas automatiskt, säger Tomas Ramberg, Ekots inrikespolitiska kommentator. 

 – Det är en väldigt stor principiell förändring jämfört med hur det har sett ut hittills, säger han.

För de allra fattigaste pensionärerna föreslås ett tillägg till garantipensionen som kommer vara individanpassat. Man kommer också höja taket för bostadstillägget samt införa ett nytt konsumtionstillägg.

– Vi är alla överens och tar nu ett helhetsgrepp och renoverar det svenska pensionssystemet för att höja pensionerna och öka tryggheten för både dagens och framtidens pensionärer, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Dagens premiepensionssystem kommer också göras om för att öka tryggheten för konsumenterna. Antalet fonder att välja mellan kommer minska till följd av hårdare krav. 

Pensionsmyndigheten har tidigare presenterat 30 punkter för att höja kraven på de företag som i dag finns tillgängliga på fondtorget och det kommer införas snarast, skriver regeringen på sin hemsida. 

Vänsterpartiet, som stått utanför överenskommelsen, är kritiska till att pensionsåldern höjs. Partiledare Jonas Sjöstedt menar att det drabbar de med tunga yrken som inte orkar jobba längre. 

– Det är de som är förlorarna i dag. De som inte orkar fram till pensionsåldern, säger Jonas Sjöstedt.  

Vänsterpartiet är också kritiska till att det nuvarande PPM-systemet blir kvar och menar att risken för fler skandaler då finns kvar.