Skåne

Många skolor söker hjälp efter metoo-vågen

1:20 min

Många skolor i Skåne har vänt sig till RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, för att få hjälp i samband med metoo-rörelsen. Men RFSU saknar resurser.

– Sedan metoo-kampanjen drog igång i oktober, så har vi fått 84 förfrågningar kring att komma ut och föreläsa på skolor, träffa lärare, barn och unga för att prata om sexuella trakasserier och ömsesidighet, säger Sara Alfredsson, ordförande för RFSU Malmö.

En majoritet av de förfrågningar som kommit in till RFSU Malmö kommer från skolor runtom i Skåne, men även några idrotts- och andra föreningar har bett om hjälp. Behovet beror på brist på kunskap, tror Sara Alfredsson.

Jag tror att vuxna och många lärare känner sig osäkra på hur man ska lyfta de här frågorna med barn och unga.

– Och ungdomar själva skriker efter kunskap hur de kan prata om det här både sinsemellan och med vuxna, säger hon.

RFSU Malmö saknar emellertid både personal och finansiering för att kunna hjälpa dem som hör av sig, och enligt Sara Alfredsson är det skolans ansvar att se till att lärarna har rätt kompetens att ge barn och unga kunskap om bland annat sexuella trakasserier och ömsesidighet.

– Det är klart att vi hade kunnat sticka ut och hålla entimmesstorföreläsningar i aulor, men vi vet att det inte gör någon långsiktig skillnad i skolans undervisning, utan det här måste in i undervisningen. Vi får tyvärr säga att de får försöka hitta kunskapen någon annanstans, säger Sara Alfredsson.