SD svänger om sjukförsäkringen

5:01 min

Sverigedemokraterna stödjer Allianspartiernas förslag att återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.

– Det är helt absurt, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till TT.

Vid 16-tiden på torsdagen beslutade riksdagen att regeringen ska gå vidare med socialförsäkringsutskottets betänkande om att återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Det är en framgång för Alliansen, som kämpat för en bortre tidsgräns alltsedan regeringen tog bort den för två år sedan. 

Att betänkandet skulle få majoritetsstöd i riksdagen var dock ingen självklarhet. När förslaget diskuterades i utskottet valde Sverigedemokraterna att ställa sig utanför förslaget, vilket innebar att endast Allianspartierna stödde det.

När betänkandet debatterades i dag i riksdagen, meddelade SD dock att man ändrat sig i frågan.

– Vi har en arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna, som ser över vilket system som bör föreslås från vår sida men också vad Alliansens motion innebär. Där landade vi efter mycket om och men i att så som den är utformad går den i linje med vår politik, säger Paula Bieler (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Varken det dåvarande eller dagens system fungerar optimalt, enligt Bieler. Som exempel nämner hon att personer fastnat i kontinuerligt bidragsberoende, utförsäkrats eller inte fått tillräckligt stöd att faktiskt återgå i arbete. Vilka konkreta förändringar SD vill göra inom området återstår dock att se.

– Det finns många idéer som håller på att arbetas igenom, och som har undersökts i arbetsgruppen. De kommer att presenteras i god tid innan valet, säger Bieler.

SD:s stöd av Alliansförslaget innebär att en majoritet i riksdagen nu vill uppmana regeringen att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Men utsikterna för att förslaget leder till några faktiska förändringar innan valet är små. Där står inte angivet vilken tidsbegränsning som skulle vara aktuell, och regeringen har stor frihet i hur den kan välja att prioritera ärendet. För Bieler står det dock klart att hon vill se agerande från regeringens sida.

– Om regeringen tog sitt ansvar skulle den tillsätta en arbetsgrupp och se över vad man kan göra åt bristerna idag, säger hon.

Socialförsäkringsutskottets vice ordförande Johan Forssell (M) motiverar Alliansens förslag så här:

– Vi anser att det behövs en tidsgräns i en väl fungerande sjukförsäkring. När den slopades så skedde det mot de flesta bedömare, som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi varnade för konsekvenserna och nu ser vi att den långa sjukfrånvaron ökar kraftigt och snabbt, säger han till TT.

– Det här är naturligtvis inte det enda vi föreslår men det är en viktig princip för att komma bort från de långa, passiva sjukskrivningarna där det aldrig görs en bedömning av arbetsförmågan. Sverige är det enda land i Europa som inte har en sådan här gräns, fortsätter han.

Men Annika Strandhäll stretar emot.

– Vi hade en bortre parentes mellan 2010 och 2014. Ulf Kristersson var då ansvarig för sjukförsäkringen. Sjuktalen ökade med 50 procent under de fyra åren. Samtidigt utförsäkrades 100 000 personer. Det här är ett slag i ansiktet på de människor som är sjuka.

– Jag kommer att vara väldigt tydlig gentemot riksdagen, för det här är något vi har prövat med ganska förödande resultat som inte fungerar. De behöver förklara varför det behövs en bortre gräns i sjukförsäkringen, säger Strandhäll.

Statsminister Stefan Löfven kommenterar SD:s besked i samtal med journalister i Bryssel:

– Det förvånar mig inte ett dugg att Sverigedemokraterna gör detta. Det är ett parti som brukar tala om att det är viktigt att löntagare har bra villkor, men här visar de definitivt vad de står på för sida, säger han.

– Att kasta ut människor ur sjukförsäkringen för att det har gått ett visst antal dagar, det är fel. Däremot ska vi se till att människor får hjälp tillbaka. Min principiella hållning är att vi inte hjälper någon genom att kasta ut dem ur sjukförsäkringen.