Flygvapenchefens order: Sluta om du inte kan uppföra dig mot kvinnor

1:36 min

De som inte kan leva upp till kravet på god behandling av kvinnor och nolltolerans mot sexuella trakasserier bör lämna flygvapnet och försvarsmakten.

Det skriver flygvapnets högste chef Mats Helgesson nu i en mycket ovanlig order till alla chefer och män inom flygvapnet.

– Det är unikt. Det är den första ordern som jag går ut med på det här tydliga sättet i det här formatet. Jag tycker att det är så viktigt att det inte ska förekomma kränkningar eller övergrepp. 

I slutet av ordern skriver Mats Helgesson "om du inte själv känner att du tycker att ovanstående är rätt så lämna flygvapnet! Lämna försvarsmakten!".

Inom det militära ska en order åtlydas. Hur många personer räknar du med kommer att lämna på grund av detta?

– Jag vet inte, det jag räknar med är att var och en kommer att rannsaka sig själv och fundera på om de valt rätt yrke och delar de här värderingarna, säger Mats Helgesson.