Krav på åtgärder mot sexuella trakasserier på krogen

1:43 min

Var fjärde kvinnlig student vid Malmö högskola har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. En majoritet av övergreppen skedde på nöjesställen. Det visar en undersökning på Malmö högskola.

Caroline Mellgren, kriminolog och docent vid högskolan, tycker att branschen måste ta problemet på allvar.

– Av de tillfrågade var det ett stor andel som uppgav att det skett just på nöjesställen, där man blir utsatt för oönskade kontakter och handlingar. Det kan vara allt ifrån att någon klappar en på rumpan, tar en på brösten eller säger något olämpligt.

Tycker du att det här resultatet är uppseendeväckande?

– Det var ganska väntat. Det visar tidigare studier också, att det är många kvinnor som har erfarenheter av sådana här beteenden, säger Caroline Mellgren.

Caroline Mellgren säger att undersökningen, som Malmö högskola gjort bland skolans studenter, visar att många tyvärr förväntar sig att råka ut för sådant på krogen eller nöjesställen.

- Många av de här kvinnorna, de gör olika anpassningar av sig själva, sitt sätt att klä sig, sitt sätt att prata och föra sig och de undviker vissa platser, säger Caroline Mellgren.

– Men vi ser också, att de gör olika typer av ursäkter. De säger att "ja, men han var full, så han menade säkert inget illa" eller "jag själv var berusad, så jag har också en viss del av det här".

Men ändå fortsätter man att gå till nöjesställen?

– Absolut. Det är ju en stor del av mångas liv, en del av vardagen. Det visar också vår undersökning att för många kvinnor är det också en del av vardagen att bli utsatt. Men det är klart att man fortsätter gå till de här ställena, som man har lika stor rätt till som alla andra, säger Caroline Mellgren.

Jul och nyårshelgerna är en tid då många unga gillar att gå ut och festa. Caroline Mellgren tycker att svenska nöjesställen måste anstränga sig för att bli en tryggare miljö för kvinnor.

– Det gäller inte bara de som arbetar på ställena utan också alla gäster, så det här är ett samhällsproblem.

– Sedan sker det mycket på krogarna, och eftersom de har gäster där som blir utsatta, så har de ett ansvar att göra vad de kan för att åtgärda problemet, säger Caroline Mellgren.

– Men det är också ett brett samhällsproblem, attityder som måste förändras i grunden, säger Caroline Mellgren.

Eva Östling, vd på organisationen Visita, säger att arbetsgivarna i krog- och nöjesbranschen redan startat en egen kampanj i just detta syfte.

– Som enda arbetsgivarorganisation har ju vi gått ut med hashtag #nolltolerans för att våra medlemmar, alltså arbetsgivarna, ska få stöd. Vi ger dem information om hur man ska sköta sig på arbetsplatsen och tala om för gästerna att vi accepterar ingenting, det är nolltolerans på det här stället, säger Eva Östling.