Deltagande i terrororganisation ska straffas

1:29 min

Regeringens utredare föreslår att det blir straffbart att delta i en terroristorganisation.

– Det är hög tid att vi får en sådan svensk lag, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Tanken är att misstänkta ska kunna straffas för att de deltar i en terroristorganisations verksamhet, utan att åklagaren ska behöva bevisa att de har avsikt att begå brott eller begått brott.

– Det är i dag straffritt att delta i en verksamhet i till exempel Daesh (IS), säger utredaren justitierådet Stefan Johansson.

Lagen skulle kunna användas mot personer som hanterar information, logistik eller publicitet för en terrororganisation. Straffet föreslås bli högst två års fängelse och om brottet anses vara grovt högst sex år.

Stefan Johansson betonar dock att det inte räcker med att befinna sig i ett område där till exempel IS verkar. Däremot blir det lättare att straffa de som åker till Irak och Syrien för att stödja IS på olika sätt.

Det har i Sverige tidigare funnits stor tveksamhet inför en sådan lagstiftning eftersom det ansågs inskränka den grundlagsfästa föreningsfriheten.

Utredaren anser sig dock komma runt det problemet genom att definiera terroristorganisation som en sammanslutning av personer som begår, försöker begå eller medverkar till terrorbrott.

Norge har en liknande lagstiftning sedan 2013. Den har lett till att nio personer dömts och att ytterligare ett 30-tal personer är misstänkta för brott mot den lagen. Nyligen dömdes till exempel två personer till fängelse i drygt fyra år för att de varit med i truppförflyttningar av IS-soldater i konflikten i Mellanöstern.

I Norge har man dock inte definierat vad som menas med terrororganisation.

Det föreslås också en kriminalisering av samröre med terroristorganisation. Tanken är att komma åt personer som vill tjäna pengar på att göra affärer med en terrororganisation. Till exempel att sälja en fastighet. Liknande handlingar kan dock redan i dag bestraffas bland annat genom förbudet mot finansiering av terrorism.

Det är redan i dag också straffbart att offentligt uppmana till terrorism, att finansiera och rekrytera till terrorism, att motta terrorismutbildning och att resa för att delta i terroristutbildning.

Utredaren föreslår dessutom kriminalisering av även uppmaning till, rekrytering till och finansiering av deltagande i terrororganisation.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är positiv till förslagen.

– Det här är betydligt mer kraftfullt och mycket mer heltäckande än den lagstiftning vi har idag, säger han.

Justitieministern tycker att det är hög tid att även Sverige nu får en sådan lagstiftning som de flesta andra länder i Europa har.

Att den inte redan finns på plats tror Morgan Johansson har att göra med att Sverige inte drabbats av någon inhemsk terrorism som många andra länder i Europa.

På frågan om till exempel deltagande i nazistiska NMR blir kriminaliserat med en sådan lag, uppger justitieministern att det beror på hur sådana organisationer utvecklas. Han pekar på att IRA, ETA, Röda brigaderna och Baader-Meinhof skulle ha omfattats av lagen.

Utredningsförslaget är en följd av terrordådet på Drottninggatan Stockholm i april. Då uttalade sig både regeringen och flera andra partier för en utvidgad terrorlagstiftning som innebär att även deltagande eller samröre med terroristorganisation ska vara kriminaliserat.