Ny satsning på lignin i drivmedel

2:17 min

Minst tre olika forskningssatsningar pågår just nu i Sverige för att hitta metoder som kan omvandla skogens lignin. Målet är att få en produkt som kan raffineras till bensin eller diesel.

Lignin ses oftast som en besvärlig restprodukt i massaindustrins processer, men kan nu få användning för att minska biltrafikens koldioxidutsläpp. 

Försöken ser lovande ut.

– Det finns olika processer att förvätska ligninet som är under utveckling. De har lite olika karaktär och vi hoppas kunna skala upp processen ganska snart, säger Marie Anheden på forskningsinstitutet RISE.

En av utmaningarna är att överföra det fasta ligninet till en vätskeform som fungerar i bränslesammanhang.

Uppemot en tredjedel av skogens träd består av vedämne, eller lignin. Det är i grunden en makromolekyl som är besvärlig och svår för kemisterna att hantera. Traditionellt lignin har eldats för att driva industrins processer.

Men i jakten på biologiskt hållbara och klimatneutrala alternativ ser nu även drivmedelsindustrin skogens lignin som en intressant råvara.

– Vi har hittat en väg där vi kan omvandla ligninet till en flytande produkt som vi sedan kan hydrera i våra anläggningar och få en väldigt bra kvalitet på diesel och bensin, säger Sören Eriksson, marknadsutvecklingsansvarig på oljebolaget Preem.

Vetandets värld idag: Sökandet efter skogens svarta guld